Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

download (27)

Deel op social media:

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Hierin is er zo min mogelijk afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In een veilige circulaire economie zijn de risico’s van schadelijke stoffen in (hergebruikte) materialen verwaarloosbaar voor mens en milieu. Stoffen met zeer zorgwekkende eigenschappen (ZZS), omdat ze bijvoorbeeld kanker veroorzaken, mogen dan alleen worden gebruikt in materialen en producten als er geen andere mogelijkheid bestaat en het product onmisbaar is. De ZZS mogen er niet uit vrijkomen, ook niet bij het hergebruik.

Lees meer

In Toxic (safety Solution) treft u de ZZS stoffen aan.  We houden ook deze lijst voor u bij (naast REACH,  SZW-lijst, VOS en SVHC stoffen). Toxic is de enige aanbieder die dat in Nederland voor u kan verzorgen. Met Toxic Safety Solution inventariseert u professioneel en weet u pas echt wat u in huis heeft. 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.