NvVA_Kamer_Actieplan_uitreiking_26062018

NVvA biedt Kamer actieplan aan over voorkomen beroepsziekten

26 juni 2018 overhandigde de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken. De NVvA vraagt hiermee om aandacht voor het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland, dit blijft onveranderd hoog. De NVvA gaat zich actief inzetten om het aantal beroepsziekten te verminderen. Samen met andere betrokken partijen als werkenden, bedrijven, (bedrijfs)artsen en sociale partners. De NVvA vraagt aan de Vaste Kamercommissie steun om bij het komende overleg met de Staatssecretaris op 28 juni 2018 te pleiten voor meer toezicht op de naleving van regelgeving op het gebied van preventie.

De NVvA pleit om de uitbreiding van de inspectiecapaciteit bij I-SZW te benutten voor beter toezicht van regelgeving. Daarnaast gaat de NVvA langs vier punten activiteiten ontplooien. En ze roept partijen op die daarin willen participeren om samen te werken. De vier punten zijn:

1. Bewustwording en kennis voor werknemers 

2. Bewustwording en kennis bij werkgevers 

3. Herkennen van beroepsziekten 

4. Borging op de lange termijn

Ieder jaar worden circa 17.000  mensen ziek als gevolg van hun werk. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is de grootste oorzaak van beroepsziekten. Het belang van preventie mag duidelijk zijn. Een beroepsziekte heeft voor de betrokkenen een grote impact en kan leiden tot baanverlies en inkomensterugval. Maar ook gelet op maatschappelijk niveau. Als we langer moeten doorwerken moeten we ook langer gezond blijven om dat werk te kunnen doen.

Het actieplan speelt in op het programma Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met (gevaarlijke) stoffen. Dit is het meerjarenprogramma van het Ministerie van SZW dat zich richt op preventie van beroepsziekten.

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.