Notitie: Op weg naar geharmoniseerde grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de EU (Engels)

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

20190327PHT33423-pl

Deel op social media:

Op 9 september 2021 heeft de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW)

Op 9 september 2021 heeft de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) de notitie “Naar een risico-gebaseerde benadering van grenswaarden in de EU voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde” vastgesteld, en om brede verspreiding ervan gevraagd.

Het vaststellen van grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde is een nauwkeurig proces, dat (nog) niet is geharmoniseerd in de EU. In Nederland en een aantal andere landen gebeurt dit op basis van een beoordeling van de feitelijke risico’s die werknemers in de betreffende sectoren lopen bij blootstelling.

• De Gezondheidsraad maakt een wetenschappelijke beoordeling, en;

• Binnen SER-GSW wordt met de sociale partners een haalbare grenswaarde afgeleid

.Download de notitie (Engels)

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.