Logo-NEN-website

Norm voor het bepalen van persoonlijke blootstelling aan respirabele asbestvezels in de lucht is gepubliceerd

NEN 2939 zorgt voor een kwalitatieve strategie, monsterneming en analyse om het blootstellingsniveau ten aanzien van asbest

NEN 2939 zorgt voor een kwalitatieve strategie, monsterneming en analyse om het blootstellingsniveau ten aanzien van asbest van personen te bepalen en stelt eisen aan de in te zetten apparatuur, meetstrategie, uitvoeren van metingen en de toetsing en interpretatie van meetresultaten. Hiermee wordt een ‘level playing field’ gewaarborgd.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.