Norm voor het bepalen van persoonlijke blootstelling aan respirabele asbestvezels in de lucht is gepubliceerd

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Logo-NEN-website

Deel op social media:

NEN 2939 zorgt voor een kwalitatieve strategie, monsterneming en analyse om het blootstellingsniveau ten aanzien van asbest

NEN 2939 zorgt voor een kwalitatieve strategie, monsterneming en analyse om het blootstellingsniveau ten aanzien van asbest van personen te bepalen en stelt eisen aan de in te zetten apparatuur, meetstrategie, uitvoeren van metingen en de toetsing en interpretatie van meetresultaten. Hiermee wordt een ‘level playing field’ gewaarborgd.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.