MVWS -RIVM

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – juli 2022

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – juli 2022
Het RIVM heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd vanwege een geharmoniseerde classificatie als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting in de categorie 1A of 1B:
• ammonium bromide
• dibutyltin bis (2-ethylhexanoaat)
• dibutyltin di(acetaat)
• tellurium
• tellurium dioxide
• barium diboor tetraoxide
• bisphenol S
• benzofenon
• 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur, natrium en tris (2-hydroxyethyl) ammoniumzouten
• 6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur
• 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur
• theofylline
• N-(2-nitrofenyl) fosforzuurtriamide
• isopyrazam
• cumeen
• DEGME
• 2-ethylhexaanzuur inclusief de zouten van deze stof
• pentakalium 2,2′,2″,2″‘,2″”-(ethaan-1,2-diylnitrilo) penta-acetaat
• Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur
Een aantal van deze stoffen stond op de potentiële ZZS-lijst en is verplaatst naar de ZZS-lijst. Peryleen-3,4:9,10-tetracarboxydiimide is ook verplaatst van de potentiële ZZS-lijst naar de ZZS-lijst. omdat deze onder de PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) valt. Alle PAKs worden op basis van de POP (Persistente organische verontreinigende stof) verordening als ZZS aangemerkt.

Deze keer is ook een stof van de ZZS-lijst verwijderd: flumioxazine, omdat de geharmoniseerde classificatie van deze stof is aangepast van Repro 1b naar Repro 2. Het is een uitzondering dat een geharmoniseerde classificatie naar beneden wordt aangepast en we verwachten niet dat dit vaak zal voorkomen.

Zie de lijst

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.