Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – juli 2022

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

MVWS -RIVM

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – juli 2022
Het RIVM heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd vanwege een geharmoniseerde classificatie als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting in de categorie 1A of 1B:
• ammonium bromide
• dibutyltin bis (2-ethylhexanoaat)
• dibutyltin di(acetaat)
• tellurium
• tellurium dioxide
• barium diboor tetraoxide
• bisphenol S
• benzofenon
• 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur, natrium en tris (2-hydroxyethyl) ammoniumzouten
• 6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur
• 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur
• theofylline
• N-(2-nitrofenyl) fosforzuurtriamide
• isopyrazam
• cumeen
• DEGME
• 2-ethylhexaanzuur inclusief de zouten van deze stof
• pentakalium 2,2′,2″,2″‘,2″”-(ethaan-1,2-diylnitrilo) penta-acetaat
• Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur
Een aantal van deze stoffen stond op de potentiële ZZS-lijst en is verplaatst naar de ZZS-lijst. Peryleen-3,4:9,10-tetracarboxydiimide is ook verplaatst van de potentiële ZZS-lijst naar de ZZS-lijst. omdat deze onder de PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) valt. Alle PAKs worden op basis van de POP (Persistente organische verontreinigende stof) verordening als ZZS aangemerkt.

Deze keer is ook een stof van de ZZS-lijst verwijderd: flumioxazine, omdat de geharmoniseerde classificatie van deze stof is aangepast van Repro 1b naar Repro 2. Het is een uitzondering dat een geharmoniseerde classificatie naar beneden wordt aangepast en we verwachten niet dat dit vaak zal voorkomen.

Zie de lijst

Lees onze laatste whitepaper

Praktijkreeks: Vervangingsbeleid in de praktijk bij Waterschap Zuiderzeeland

Vervanging van CMR-producten is een lastig vraagstuk. Het Waterschap Zuiderzeeland zette enige jaren geleden een vervangingsbeleid op voor CMR-houdende producten. Lees in deze praktijkreeks alles over hun pragmatische en breed gedragen aanpak. Mooie inspratie om zelf ook aan de slag te gaan met jouw vervangingsbeleid!

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.