Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – januari 2022

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

RIVM-logo (1)_6

Deel op social media:

Het RIVM heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

 De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze zijn opgenomen op de REACH SVHC kandidaatslijst:

Reaction product of dicyclopentadiene and dithiophosphoric acid (Hi-TEC 511)

4-MBC

Deze stoffen stonden op de potentiële ZZS-lijst en zijn verplaatst naar de ZZS-lijst. Er zijn meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd maar deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLP-verordening al als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt.

Lees meer

 

PS: ook deze stoffen worden bijgewerkt in Toxic Productregistratie, meer weten?

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.