RIVM-logo (1)_6

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – januari 2022

Het RIVM heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

 De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze zijn opgenomen op de REACH SVHC kandidaatslijst:

Reaction product of dicyclopentadiene and dithiophosphoric acid (Hi-TEC 511)

4-MBC

Deze stoffen stonden op de potentiële ZZS-lijst en zijn verplaatst naar de ZZS-lijst. Er zijn meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd maar deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLP-verordening al als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt.

Lees meer

 

PS: ook deze stoffen worden bijgewerkt in Toxic Productregistratie, meer weten?

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.