Nieuwe wijzigingen SVHC lijst: Toxic up to date!

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

echa-reach

De ECHA heeft twee nieuwe gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de kandidatenlijst voor autorisatie onder de REACH-verordening. De twee chemicaliën zijn 2-methoxyethylacetaat en 2-ethoxyethylacetaat, die worden gebruikt als oplosmiddelen in de chemische industrie en zitten ook vaak in verf en coatings. De kandidatenlijst bevat nu in totaal 235 stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu en waarvan wordt aangeraden om te beperken in het gebruik. Bedrijven die deze stoffen gebruiken, moeten dit melden aan de ECHA en kunnen mogelijk beperkingen opgelegd krijgen in het gebruik van deze stoffen.

Deze wijzigingen zijn reeds doorgevoerd in de Toxic applicatie. Het is van groot belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van chemische stoffen en de bijbehorende regelgeving. Met de toevoeging van deze twee chemicaliën aan de kandidatenlijst voor autorisatie onder de REACH-verordening, is het nog belangrijker geworden voor bedrijven om gebruik van deze stoffen te monitoren en te rapporteren. Toxic kan hierbij helpen door het bijhouden van de regelgeving en het rapporteren van gebruik van gevaarlijke stoffen te vergemakkelijken en overzichtelijker te maken. Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost!

Bron: ECHA

20-06-2023

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.