echa-reach

Nieuwe wijzigingen SVHC lijst: Toxic up to date!

De ECHA heeft twee nieuwe gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de kandidatenlijst voor autorisatie onder de REACH-verordening. De twee chemicaliën zijn 2-methoxyethylacetaat en 2-ethoxyethylacetaat, die worden gebruikt als oplosmiddelen in de chemische industrie en zitten ook vaak in verf en coatings. De kandidatenlijst bevat nu in totaal 235 stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu en waarvan wordt aangeraden om te beperken in het gebruik. Bedrijven die deze stoffen gebruiken, moeten dit melden aan de ECHA en kunnen mogelijk beperkingen opgelegd krijgen in het gebruik van deze stoffen.

Deze wijzigingen zijn reeds doorgevoerd in de Toxic applicatie. Het is van groot belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van chemische stoffen en de bijbehorende regelgeving. Met de toevoeging van deze twee chemicaliën aan de kandidatenlijst voor autorisatie onder de REACH-verordening, is het nog belangrijker geworden voor bedrijven om gebruik van deze stoffen te monitoren en te rapporteren. Toxic kan hierbij helpen door het bijhouden van de regelgeving en het rapporteren van gebruik van gevaarlijke stoffen te vergemakkelijken en overzichtelijker te maken. Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost!

Bron: ECHA

20-06-2023

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.