SZW list

Nieuwe SZW-lijst gepubliceerd

Op 1 juli is een nieuwe versie van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de stoffen op deze lijst geldt een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. De aanpassingen in deze nieuwe versie zijn te herkennen aan het teken • voor de stof. 

Aan de lijst zijn 25 stoffen toegevoegd: 5 kankerverwekkende stoffen, 2 mutagene stoffen en 18 voor de voortplanting giftige stoffen; voor een van deze stoffen geldt tevens dat hij schadelijk kan zijn via de borstvoeding. Er zijn geen nieuwe kankerverwekkende processen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW-lijst van  januari 2024. 

Voor deze nieuw toegevoegde stoffen gelden nu ook de aanvullende regels en registratieverplichtingen zoals die voor CMR-stoffen zijn opgenomen in de Arbowetgeving. 

Overzicht van de nieuw toegevoegde stoffen: 

Stoffen toegevoegd aan de SZW-lijst van 1 juli 2024 CAS Gevarenaanduiding 
Kankerverwekkende stoffen   
N,N-dimethyl-p-toluidine 99-97-8 H350 
Diuron (ISO) 330-54-1 H350 
4-methylimidazool 822-36-6 H350 
4-nitrosomorfoline 59-89-2 H350 
tetrabroombisfenol A 79-94-7 H350 
Mutagene stoffen   
ammoniumdichromaat 7789-09-5 H340 
dimethylpropylfosfonaat 18755-43-6 H340 
Reprotoxische stoffen     
benfluralin (ISO) 1861-40-1 H361d, cat. 2 
1,4-benzeendiamine, N,N’-gemengde fenyl-en tolylderivaten 68953-84-4 H360FD, cat. 1B 
benzyltrifenylfosfonium, zout met4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]bis [fenol] (1:1) 75768-65-9 H360F, cat. 1B 
clothianidine (ISO) 210880-92-5 H361f, cat. 2 
(2E)-2-cyaan-N-[(ethylamino) carbonyl]-2-(methoxyimino) aceetamide; 166900-80-7 H361fd, cat. 2 
Cymoxanil (ISO)2 57966-95-7 H361fd, cat. 2 
dibutyltinmaleaat 78-04-6 H360FD, cat. 1B 
dibutyltinoxide 818-08-6 H360FD, cat. 1B 
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide 75980-60-8 H360Fd, cat. 1B 
dimethylpropylfosfonaat 18755-43-6 H360Df, cat. 1B 
reactiemassa van 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butaan en 1-(2,3-epoxypropoxy)- 2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethylbutaan   H360F, cat. 1B 
loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm] 7439-92-1 H360FD cat. 1A H362 
massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm] 7439-92-1 H360FD cat. 1A H362 
4-methylimidazool 822-36-6 H360Fd, cat. 1B 
tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloor-chinoxa-linyloxy)fenyloxy]propanoaat 119738-06-6 H361fd, cat. 2 
reactiemassa van 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyl(diëthylamino)difenylfosfonium4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat (1:1)   H360F, cat. 1B 
reactiemassa van 4,4’- [2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol enbenzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4’-[2,2,2-trifluor- 1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol(1:1)   H360F, cat. 1B 
4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol 1478-61-1 H360F, cat. 1B 
Bron

Download nu de whitepaper:
CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.