Nieuwe subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector

Het ministerie van I&M heeft de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector vastgesteld, die gepubliceerd is in Staatscourant 2016, 49302 (21 september). Het doel is het verbeteren van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen – dus in de Brzo-sector. De regeling is op 1 oktober jl. in werking getreden.

De subsidie wordt verleend voor uitvoering van projecten die te maken hebben met:

– het verbeteren van de veiligheidscultuur;

– ketenverantwoordelijkheid;

– het stimuleren van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters;

Met deze regeling worden collectieve initiatieven ondersteund die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Hiermee wordt gestreefd naar brede toepasbaarheid en maximale impact van de subsidie. In aanmerking komen bijvoorbeeld projecten voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding maar ook milieustudies. De maximaal toe te kennen subsidie bedraagt vijftig procent van de projectkosten.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.