NEN-EN 689

Nieuwe norm NEN 689 Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen

Wanneer we meten, moeten we dat doen volgens de NEN-EN 689 van mei 2018. Niet langer kan worden volstaan met slechts één meting. De beoordeling van de  veiligheid van een werksituatie kon volgens de oude norm van de resultaten van één enkele meting afhankelijk zijn. Dat heeft in het verleden tot zeer ongewenste situaties geleid. 

In mei 2018 is de herziene NEN 689 gepubliceerd. De volledige naam is: NEN-EN 689 Blootstelling op de werkplek – Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen – Strategie om te voldoen aan de

arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden. De in de norm voorgestelde aanpak bestaat uit een initiële werkplek blootstellingsbeoordeling en daarna in de tijd periodieke herbeoordelingen. Die periodieke herbeoordelingen

zijn bedoeld om te borgen dat de situatie nog steeds veilig is. Dit omdat situaties kunnen veranderen,werkzaamheden kunnen wijzigen of de bescherming die ventilatievoorzieningen biedt kan teruglopen.

De initiële werkplek blootstellingsbeoordeling bestaat uit de volgende stappen:

1. Karakterisering van de werkplekken (basiccharacterization.)

2. Vaststellen van homogene functiegroepen.

3. Opstellen van een geschikt meetplan.

4. Uitvoeren blootstellingsmetingen (personal airsampling (PAS)).

5. Validatie van de meetresultaten en homogene functiegroepen.

6. Vergelijking van de meetresultaten met de grenswaarden.

7. Verslaglegging; opstellen meetrapport.

8. Herhalingblootstellingsbeoordeling.

Lees het Artikel uit Safety 1 2019

Toxic adviseurs helpen bij deze metingen volgens de nieuwe norm. Hulp nodig laat het ons weten.  

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.