Nieuwe Nederlandse SZW-lijst januari 2021 is gepubliceerd

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

SZW-logo

Deel op social media:

De nieuwe Nederlandse SZW-lijst januari 2021 is gepubliceerd. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische

De nieuwe Nederlandse SZW-lijst januari 2021 is gepubliceerd. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen te beschermen. Het ministerie van SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst met CMR stoffen in de Staatscourant.

Toxic houdt via Toxic Safety Solution ook deze lijst voor haar klanten bij. Meer informatie.

Er zijn dit keer 6 wijzigen in stoffen met betrekking tot hun kankerverwekkende status, 2 aanpassingen qua stoffen met betrekking tot de mutagene status en 26 aanpassingen voor een aantal stoffen op het gebied van hun reprotoxische status.

Download deze nieuwe SZW-lijst

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.