brzo-2febr

Nieuwe ARIE-regeling waarschijnlijk per 1 juli 2022 actief

De nieuwe ARIE-regelgeving zal waarschijnlijk tegelijk met de Omgevingswet van kracht worden. De nieuwe ARIE-regeling treedt daarom naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Bestaande bedrijven krijgen daarna een jaar de tijd om zich aan de nieuwe verplichtingen aan te passen.

ARIE-bedrijven krijgen straks met dezelfde verplichtingen te maken als BRZO bedrijven, zoals de verplichting om een VBS-systeem te hebben. Verder is van belang dat ook de sommatieregeling van kracht is (hierdoor vallen bedrijven sneller on deze regeling) en er ontstaat een verplichting voor het informeren van buurbedrijven (dit geldt ook voor BRZO-bedrijven). Er is een voorstel om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigingen in verband met de introductie van een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Hierdoor wordt onder andere de aanwijssystematiek van de ARIE aangepast.

Het ministerie is een internetconsultatie gestart: https://www.internetconsultatie.nl/waob

Aanwijzing ARIE gebeurt voortaan op basis van de CLP-verordening, waarbij categorieën van stoffen en individuele stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde. Er wordt uitgegaan van 30 procent van de drempelwaarden voor lagedrempelinrichtingen (inclusief sommatieregeling) van het Brzo 2015.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.