Nieuwe ARIE-regeling voor meer bedrijven van toepassing vanaf streefdatum 1 januari 2023

Er is een nieuw voorstel om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigen in verband met de introductie van een nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE). Deze nieuwe ARIE-regeling heeft als  streefdatum * 1 januari 2023  en zal ervoor zorgen dat meer bedrijven onder de ARIE-regeling zullen vallen. 

Het doel van de nieuwe ARIE-regeling is om deze bedrijven en inrichtingen met een hoog intern risico alsnog via deze regeling gelijksoortige verplichtingen op te leggen als bedrijven die wel binnen de scope van het Brzo 2015 vallen.

Verder wordt de aanwijssystematiek van gevaarlijke stoffen veranderd. In de oude ARIE-regeling werden stoffen gecategoriseerd door middel van een rekenmethode die door veel bedrijven als te ingewikkeld werd ervaren. In de nieuwe ARIE-regeling wordt gebruik gemaakt van een simpelere aanwijssystematiek die aansluit op die van het BRZO, waarbij CLP-categorieën van stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde zonder toepassing van een rekenmethode. De drempelwaarden zijn vooralsnog 30% van de huidige BRZO-drempelwaarden.

De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE-verplichtingen gaan voldoen, zoals het uitvoeren van een ARIE inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan. Dit betekent ook dat deze bedrijven hun risico-inventarisatie en evaluatie op gebied van gevaarlijke stoffen moeten controleren. Alle bedrijven die ARIE-plichtig zijn ervoor zorgen dat ze als werkgever een eenmalige melding aan de Inspectie SZW doen. Voor de overige 600 bedrijven verwacht de Rijksoverheid geen substantiële toename van de administratieve lasten, behalve de eenmalige melding die moet worden gedaan.

* Rectificatie Streefdatum van 1 juli 2022 is verplaatst naar 1 januari 2023

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.