Nieuwe Arbowet en Preventiemedewerker

De Tweede Kamer heeft dinsdag 13 september j.l ingestemd met een wijziging van de Arbowet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel is doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De wijziging zal naar verwachting begin 2017 ingaan.

Versterkte rol van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt een duidelijke rol richting de adviserende arbodienst en/of bedrijfsarts (en andere kerndeskundigen: arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en arbeid- en organisatiedeskundige). Er wordt van een preventiemedewerker gevraagd om hen te adviseren en nauw met hen te gaan samenwerken.

Ondernemingsraad en preventiemedewerker

Ook wordt de positie van de preventiemedewerker in de organisatie versterkt doordat de Ondernemingsraad de mogelijkheid krijgt om in te stemmen met de benoeming van de preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie, waardoor de preventiemedewerker een sterkere positie binnen het bedrijf krijgt. Ook geeft het de OR medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker. Wanneer op het moment dat de nieuwe wet ingaat is het instemmingsrecht nog niet van toepassing op de zittende preventiemedewerker.

Ten slotte heeft de Ondernemingsraad recht op een afschrift van een advies over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); hierop wordt gehandhaafd door de Inspectie SZW.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.