Nieuw jaarplan 2024 van Nederlandse Arbeidsinspectie focust op gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar jaarplan voor 2024 uitgebracht, met een sterke focus op de verbetering van arbeidsomstandigheden, met name op het gebied van gevaarlijke stoffen. Het plan belicht de inspanningen van de inspectie om risico’s te minimaliseren die voortkomen uit blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en andere schadelijke stoffen in de werkomgeving.

Een belangrijk aspect van het jaarplan is de nadruk op de verplichtingen van werkgevers. Zij moeten niet alleen vertrouwen op de SDS-classificatie van leveranciers, maar ook zelfstandig controleren of de gebruikte stoffen voorkomen op de SZW-lijst met CMR-stoffen. Dit benadrukt de proactieve rol die bedrijven moeten spelen bij het waarborgen van veilige arbeidsomstandigheden.

Het jaarplan onderstreept ook het belang van samenwerking tussen diverse stakeholders, zoals bedrijven, overheidsinstanties en brancheorganisaties, om een duurzame en veilige werkomgeving te creëren. Dit omvat ook het belang van innovatie en kennisdeling om te zorgen voor continu verbetering en aanpassing aan nieuwe risico’s en uitdagingen op de werkvloer.

Naast de focus op gevaarlijke stoffen, belicht het jaarplan ook andere prioriteiten, zoals eerlijk werk, het bestrijden van arbeidsuitbuiting en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.

Lees hier het gehele jaarplan

Whitepaper: Het veiligheidsinformatieblad (VIB)

Ontdek hoe je voldoet aan de nieuwste eisen voor het Veiligheidsinformatieblad (VIB) en de UFI-code, essentieel voor veilig werken met chemische producten.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.