Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT)

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

2019-07-beeld-de-4-verbeteringen

De Nederlandse informatiedocumenten zijn documenten over de beste beschikbare technieken (BBT). De vergunningverlener moet er rekening mee houden bij de vergunningaanvraag

De Nederlandse informatiedocumenten zijn documenten over de beste beschikbare technieken (BBT). De vergunningverlener moet rekening houden met deze informatiedocumenten bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en het opstellen van de vergunning. Dit zijn de meest doeltreffende methoden om uitstoot (in vaktaal: emissies) en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

De volgende Nederlandse informatiedocumenten zijn aangewezen in het Besluit kwaliteit leefomgeving:

Handreiking methaanreductie stortplaatsen(verwijst naar een andere website)(opent externe website)

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)(verwijst naar een andere website)(opent externe website):

PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

PGS 8: Organische peroxiden: opslag

PGS 9: Cryogene gassen: opslag van 0,125 m3 – 100 m3

PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading

Etc

Bekijk ze allemaal

 

 

Lees onze laatste whitepaper

Praktijkreeks: Vervangingsbeleid in de praktijk bij Waterschap Zuiderzeeland

Vervanging van CMR-producten is een lastig vraagstuk. Het Waterschap Zuiderzeeland zette enige jaren geleden een vervangingsbeleid op voor CMR-houdende producten. Lees in deze praktijkreeks alles over hun pragmatische en breed gedragen aanpak. Mooie inspratie om zelf ook aan de slag te gaan met jouw vervangingsbeleid!

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.