2019-07-beeld-de-4-verbeteringen

Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT)

De Nederlandse informatiedocumenten zijn documenten over de beste beschikbare technieken (BBT). De vergunningverlener moet er rekening mee houden bij de vergunningaanvraag

De Nederlandse informatiedocumenten zijn documenten over de beste beschikbare technieken (BBT). De vergunningverlener moet rekening houden met deze informatiedocumenten bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en het opstellen van de vergunning. Dit zijn de meest doeltreffende methoden om uitstoot (in vaktaal: emissies) en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

De volgende Nederlandse informatiedocumenten zijn aangewezen in het Besluit kwaliteit leefomgeving:

Handreiking methaanreductie stortplaatsen(verwijst naar een andere website)(opent externe website)

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)(verwijst naar een andere website)(opent externe website):

PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

PGS 8: Organische peroxiden: opslag

PGS 9: Cryogene gassen: opslag van 0,125 m3 – 100 m3

PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading

Etc

Bekijk ze allemaal

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.