Nederlands voorstel om trimethylboraat in te delen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Bureau REACH dient regelmatig voorstellen in voor een geharmoniseerde indeling van stoffen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) namens Nederland. Dit is in het kader van de CLP-verordening.

Momenteel ligt er een Nederlands voorstel om trimethylboraat in te delen. Voor deze stof zijn er zorgen over schadelijke effecten op de voortplanting. Als de Europese Commissie dit voorstel overneemt, moeten fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers deze schadelijk effecten op het etiket vermelden. Ook gelden er dan beperkingen voor het gebruik van deze stof.

Voor meer informatie over de CLP-verordening zie: https://chemischestoffengoedgeregeld.nl/content/clp

Voor meer informatie: zie dit voorstel 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.