Modellen

Modellen om de humane blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te berekenen:

Modellen om de humane blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te berekenen: Mensen kunnen op twee manieren worden blootgesteld

Modellen om de humane blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te berekenen: een stand van zaken Mensen kunnen op twee manieren worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen: tijdens of na het gebruik van deze middelen, en via resten van deze middelen die ze via voeding binnenkrijgen. Iedereen wordt blootgesteld via voeding.

De blootstelling tijdens of na het gebruik geldt voor vier groepen: degenen die de middelen gebruiken, de mensen die in de gewassenteelt werken,  degenen die zich buiten het terrein bevinden (zoals fietsers), en de omwonenden van landbouwgrond. Met modellen wordt voor al deze groepen berekend hoe groot de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen is.

Lees het rapport over deze modellen

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.