RIE

Ministerie van SZW wil bekendheid RI&E-verplichting vergroten met campagne

Het bestaan van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is bij veel ondernemers onbekend. Vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. Daarom informeert het ministerie van SZW ondernemers over de RI&E met een campagne.

Sinds maandag 25 oktober maakt een campagne van het ministerie van SZW ondernemers bewust van arbeidsrisico’s en de RI&E-verplichting. Radio, online en (vak)media worden tijdens deze campagne ingezet om het bewustzijn van de RI&E onder ondernemers te vergroten.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.