Overhedsbanner

Milieu beschermen en vervuiler betaalt: financiële zekerheid uitgebreid.

Milieu beschermen en vervuiler betaalt: financiële zekerheid uitgebreid. De ministerraad heeft ingestemd met toezending van een voorstel tot wijziging van het Omgevingsbesluit aan de Tweede Kamer.

De overheid is al heel lang bezig om risicovolle bedrijven die werken met milieugevaarlijke chemische stoffen zelf de kosten te laten betalen van het opruimen van milieuschade. Ook in de milieuwetgeving in de EU staat het beginsel (PPP – Polluter Pays Principle) centraal. Het wordt toegepast in de vorm van belastingen of boetes. Dat betalen door de vervuiler gebeurt alleen nog lang niet altijd.

De inzet van de Rijksoverheid is nu dat milieuschade voorkomen wordt. Mocht er toch milieuschade ontstaan, dan worden de kosten voor het opruimen niet bij de belastingbetaler gelegd, maar bij het bedrijf zelf. Dit wordt financiële zekerheid genoemd, wat inhoudt dat het bevoegd gezag in het vergunningvoorschrift het bedrag noemt waarvoor de vergunninghouder zekerheid moet stellen. Nieuw in het voorstel is dat die financiële zekerheid als verplichting zal gaan gelden voor alle BRZO-bedrijven.

Lees meer

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.