home_laboratory-1009178

Lijst met potentiële ZZS bijgewerkt oktober 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 311 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (mei 2020) zijn 28 stoffen aan de lijst toegevoegd en 31 van de lijst verwijderd. 

Lees meer

PS: deze ‘potentiële ‘pre-lijst wordt sinds vorige week ook in Toxic (Safety Solution) verwerkt. Zo heeft u weer zicht op de juiste kwalificatie van uw stoffen. U kunt dus naast rapportages voor I-SWZ met Toxic (Safety Solutions) ook de juiste rapportages aan milieudiensten/inspecties aanbieden en voorzorgmaatregelen nemen. Toxic is de enige aanbieder die ook deze kwalificatie binnen Nederland voor u bijhoudt. 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.