MVWS -RIVM

Lijst met potentiële ZZS bijgewerkt juni 2022


Het RIVM heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 287 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (december 2022) zijn 14 stoffen aan de lijst toegevoegd en 34 stoffen van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt (11), of omdat ze niet meer voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS-lijst (23). Deze conclusies worden getrokken binnen het REACH prioriteringsproces.

Zie de lijst

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.