RIVM-logo (1)

Lijst met potentiële ZZS bijgewerkt april 2021

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 324 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (oktober 2020) zijn 26 stoffen aan de lijst toegevoegd en 11 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd. Deze conclusies worden getrokken binnen het REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën prioriteringsproces.

Lees meer

In Toxic Productregistratie is dit voor onze klanten bijgewerkt. 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.