Let op! Sinds 1 januari is UFI-code verplicht op nieuwe producten in de markt

UFI code verplicht

De invoering van de UFI-code heeft belangrijke implicaties voor leveranciers van producten, met name voor diegenen die gevaarlijke mengsels in de handel brengen. De UFI-code, of Unique Formula Identifier, is een sleutelelement in de nieuwe regelgeving voor chemische producten binnen de Europese Unie, die tot doel heeft de traceerbaarheid en veiligheid van producten te verbeteren.

Volgens artikel 45 van de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008 zijn importeurs en downstreamgebruikers binnen de EU verplicht om de UFI-code te gebruiken voor gevaarlijke mengsels die ze in de handel brengen. Het is essentieel op te merken dat deze verplichting geldt voor juridische entiteiten binnen de EU, wat betekent dat buiten de EU gevestigde leveranciers deze verplichting niet kunnen overnemen. Het niet naleven van deze kennisgevingsverplichting kan resulteren in belemmeringen voor het in de handel brengen van mengsels.

Gevaarlijke stoffen

De verplichting om informatie te verstrekken geldt voor mengsels die gezondheids- of fysische gevaren met zich meebrengen. Dit omvat biociden en gewasbeschermingsmiddelen, naast andere producten die aan specifieke regelgeving zijn onderworpen. Mengsels die uitsluitend vanwege milieugevaren als gevaarlijk worden beschouwd, zijn vrijgesteld van deze verplichting. Een voorbeeld van deze mensgels zijn radioactieve mengsels, mengsels die onder douanetoezicht staan, mengsels die worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, (dier)geneesmiddelen, cosmetische producten, medische hulpmiddelen, levensmiddelen en diervoerders, en mengsels die alleen zijn ingedeeld als gassen onder druk en explosieven.

Eisen

De harmonisatie van informatievereisten heeft nationale voorschriften in de hele EU vervangen door een uniforme set vereisten en een specifiek indieningsformaat genaamd Poison Centres Notification (PCN). Deze wijzigingen omvatten onder andere het introduceren van de UFI-code, het verstrekken van de volledige chemische samenstelling van mengsels, inclusief exacte concentraties van gevaarlijke en ongevaarlijke bestanddelen, en het vereisen van informatie over de indeling en etikettering van zowel het eindproduct als de ingrediënten van het mengsel. Daarnaast is het verstrekken van toxicologische informatie nodig, evenals het toewijzen van een productcategorie op basis van het belangrijkste beoogde gebruik. Tot slot moeten indieningsdossiers informatie bevatten over de identiteit van de indiener, productidentiteit en toepassingsgebied (consumenten-, beroeps- of industriële toepassingen).

Bestaande kennisgevingen

Voor bestaande kennisgevingen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2025, waarbij toxologische wijzigingen in het product moeten worden bijgewerkt volgens het nieuwe geharmoniseerde formaat. Gedurende deze periode blijven de eerdere kennisgevingen geldig, tenzij er wijzigingen worden aangebracht in het product, zoals veranderingen in de samenstelling, toxiciteit of identificatie.

Indien er wijzigingen nodig zijn in het product als gevolg van veranderingen, moeten deze in het nieuwe gestandaardiseerde formaat worden aangebracht. Het is belangrijk op te merken dat de verschillende deadlines voor verschillende soorten gebruik nog steeds van toepassing zijn. Zelfs als het product ongewijzigd blijft tot 1 januari 2025, moet toch een nieuwe aanvraag worden ingediend in het gestandaardiseerde formaat, omdat er geen automatische overgang van gegevens plaatsvindt. Als wordt besloten om het product voor het einde van de overgangsperiode uit de handel te halen, hoeft er geen nieuwe aanvraag te worden ingediend.

De UFI-code brengt dus aanzienlijke verplichtingen met zich mee voor leveranciers van producten, met name op het gebied van informatievoorziening en naleving van de nieuwe regelgeving. Het is van belang dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van hun verplichtingen om een soepele overgang te garanderen en de veiligheid van chemische producten te waarborgen binnen de EU-markt.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.