Jaarplan 2018

Lessen DuPont kennisverhoging bij Arbo professionals noodzakelijk

Vanaf 2015 berichtten de media regelmatig over mogelijke gezondheidsschade bij (voormalig) werknemers van het bedrijf DuPont (en rechtsopvolgers).

Vanaf 2015 berichtten de media regelmatig over mogelijke gezondheidsschade bij (voormalig) werknemers van het bedrijf DuPont (en rechtsopvolgers). In reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer hierover heeft de minister van SZW een eenmalig diepgaand onderzoek toegezegd om alle feiten op een rij te zetten, gericht op het trekken van lessen voor de toekomst. Dit onderzoek is uitgevoerd door de beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW en de Inspectie SZW. Het onderzoek is in juli 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat kennis over gevaarlijke stoffen ook als deze wel aanwezig is, niet altijd eenduidig is. Daarnaast wordt de kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen niet altijd door bedrijven gedeeld. Kennisverhoging is ook noodzakelijk bij professionals die bedrijven op dit terrein adviseren. Daarnaast kunnen Arbo professionals signalen over het niet goed omgaan met gevaarlijke stoffen melden bij de Inspectie SZW. Deze signalen zullen vanaf 2018 door de Inspectie SZW onderzocht worden.

Uit het onderzoek komt ook het voornemen om het toezicht aan te scherpen, onder andere door een speciaal team in te stellen met gespecialiseerde inspecteurs op het terrein van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheid van een gespecialiseerd team worden betrokken bij het meerjarenprogramma 2019-2022 van de Inspectie SZW.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.