Onkruidbestrijder glyfosaat nog langer toegelaten?

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Glysofaat akker wordt bespoten

Al jarenlang is er onderzoek gedaan naar de glyfosaat, een chemische stof in gewasbeschermingsmiddelen. In 2017 besloot de Europese Unie de onkruidbestrijder voor een periode van vijf jaar toe te laten en ondertussen nieuw onderzoek te doen naar het middel. Die termijn loopt eind dit jaar af. Nederland, Frankrijk, Hongarije en Zweden deden uit naam van Europa onderzoek naar de wetenschappelijke feiten over glyfosaat.

De ECHA en de Efsa (de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) die de onderzoeken naar de stof hebben beoordeeld, stellen dat glyfosaat niet als kankerverwekkend kan worden beoordeeld en niet schadelijk is voor insecten, maar om tot een eindoordeel te komen was er ook een publieke consultatie nodig. De respons erop was zo groot, dat dit eindoordeel meer tijd kost, in elk geval tot eind juli volgend jaar. Daardoor lukt het niet om al voor het eind van dit jaar een goed advies over de hernieuwde toelating van glyfosaat op tafel te leggen. De Europese Commissie wil daarom de toelating voor een jaar verlengen, zodat in december 2023 een definitief besluit kan worden genomen.

Vorige week  bleek dat er binnen de Europese adviescommissie SCoPAFF (Standing Committee on Pesticides, Animals, Food and Feed) onvoldoende steun is om de toelating van gewasbeschermingsmiddel glyfosaat met een jaar te verlengen. De Europese Commissie zal daarom nu zelf over een tijdelijke verlenging moeten beslissen. Nederland zal daar in ieder geval mee instemmen.

Meer achtergrond over glyfosaat is te lezen op de site van ctgb. De laatste stand van zaken vind je op de sites van efsa, rijksoverheid en ctgb.

Lees onze laatste whitepaper

Praktijkreeks: Vervangingsbeleid in de praktijk bij Waterschap Zuiderzeeland

Vervanging van CMR-producten is een lastig vraagstuk. Het Waterschap Zuiderzeeland zette enige jaren geleden een vervangingsbeleid op voor CMR-houdende producten. Lees in deze praktijkreeks alles over hun pragmatische en breed gedragen aanpak. Mooie inspratie om zelf ook aan de slag te gaan met jouw vervangingsbeleid!

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.