Kamerbrief over veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in het beleid gericht op het terugdringen van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Mijn beleidsinzet ten aanzien van gevaarlijke stoffen richt zich op alle onderdelen van de keten. Het begint met voorkomen dat stoffen die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid, toegelaten worden tot de Europese (interne) markt en daarmee hun weg vinden naar de werkvloer. Vervolgens richt ik me op preventie.

Dat gebeurt enerzijds door het vaststellen van veilige wettelijke grenswaarden voor de
blootstelling op de werkvloer en anderzijds door het ondersteunen van de praktijk bij de toepassing en naleving van die normen en het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Verder wordt er een Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEXCES) opgericht dat door het bijeenbrengen en verspreiden van kennis hierbij een belangrijke ondersteunende rol zal gaan spelen. LEXCES
start per 1 juli aanstaande.

Verder wordt ook ingegaan op:

  • normering,
  • het versterken van de kennis over blootstelling en ziekte,
  • de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E),
  • positie van de bedrijfsarts,
  • opbrengsten programma Preventie Beroepsziekten – gevaarlijke stoffen,
  • tegemoetkoming bij beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen,
  • verbetering Handhaving.

Lees de hele kamerbrief

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.