Kabinetsreactie op advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid”

170224-Doel1en2

In de brief gaat het kabinet ook in op:

De wettelijke verantwoordelijkheden van werkgevers, en; Op het ‘A-blad’, met afspraken in de sector ter bescherming van isoleerders.

In de brief gaat het kabinet ook in op:

De wettelijke verantwoordelijkheden van werkgevers, en;

Op het ‘A-blad’, met afspraken in de sector ter bescherming van isoleerders.

Wettelijke verantwoordelijkheden werkgevers

Volgens de arbowet zijn werkgevers primair verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van de werkenden. Dus ook voor die van isoleerders. Werkgevers moeten de arbeidsrisico’s van PUR-schuim opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de beheersmaatregelen in het bijbehorende plan van aanpak;

  • Zij moeten de werknemers adequaat voorlichten en instrueren;
  • De mogelijke blootstellingrisico’s van elke stof – ook via de huid – bepalen, een grenswaarde vaststellen en bepalen of deze overschreden wordt;
  • Adequate beheersmaatregelen nemen in het geval de huidblootstelling risicovol is (volgens de RI&E). Daarbij is de juiste keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel;
  • Ook moet de werkgever een periodiek medisch onderzoek (PMO) aanbieden aan de isoleerder en deze toegang bieden tot een arbodienst.

A-blad

Op sectorniveau zijn recentelijk specifieke afspraken tussen sociale partners gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het A-blad Twee componenten PUR. Er staat onder andere in dat isoleerders zich zullen houden aan het advies grenswaarde isocyanaten van de Gezondheidsraad. Verder wordt onafhankelijke ademhalingsbescherming voorgeschreven en aangegeven dat een regelmatig PMO van belang is. Met deze maatregelen worden al enkele adviezen uit het rapport van de Gezondheidsraad opgevolgd.

Daarnaast zijn aanvullende maatregelen opgenomen om overige arbeidsrisico’s te verminderen, zoals fysieke belasting en het werken in een besloten ruimte.

Arbocatalogus en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers en werknemers kunnen samen specifieke afspraken met betrekking tot arbeidsbescherming voor isoleerders vastleggen in een arbocatalogus. De oplossingen uit een arbocatalogus kunnen zij gebruiken bij het opstellen van de RI&E en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E, dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.

Lees meer

Download ook deze whitepaper over isocyanaten en PUR

 

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.