trillende

Kabinet moet greep op gevaarlijke stoffen vergroten

Het beleid voor gevaarlijke stoffen, zoals PFAS en gewasbeschermingsmiddelen, is niet toereikend om de risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Daarom is overheidsingrijpen noodzakelijk, pleiten experts.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.