Kabinet moet greep op gevaarlijke stoffen vergroten

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

trillende

Deel op social media:

Het beleid voor gevaarlijke stoffen, zoals PFAS en gewasbeschermingsmiddelen, is niet toereikend om de risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Daarom is overheidsingrijpen noodzakelijk, pleiten experts.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.