jaarverslag Arbeidsinspectie

Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie | Reflectie, praktijkverhalen, feiten & cijfers

In haar jaarverslag over 2023 richt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) de schijnwerpers op arbeidsrisico’s die dringend aandacht vereisen, naast andere relevante thema’s, waaronder de uitdagingen rond kennismigratie. Het rapport wijst op een toename van ongevalsonderzoeken, waarbij de meeste dodelijke slachtoffers vielen in sectoren zoals handel, vervoer en horeca, industrie en bouw. 

Herziene ARIE-regeling 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de implementatie van de herziene ARIE-regeling, gericht op het beheersen van gevaarlijke stoffen op de werkplek. de ARIE-regeling staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Deze regeling verplicht bedrijven om gevaarlijke stoffen te inventariseren en veiligheidsmaatregelen te nemen om risico’s voor werknemers en de omgeving te minimaliseren. Het doel is om de kans op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te verminderen en de gevolgen ervan te beperken. Deze herziening verplicht bedrijven om gevaarlijke stoffen te inventariseren en veiligheidsmaatregelen te treffen. Hoewel veel bedrijven bereid zijn om aan deze verplichtingen te voldoen, missen ze vaak nog essentiële kennis en ervaring. 

Toenemende interventies voor gezond en veilig werken 

Sinds 2023 hanteert de NLA een nieuwe aanpak voor arbeidsongevallen, waarbij werkgevers meestal zelf onderzoek doen. Deze benadering draagt bij aan het vergroten van het lerend vermogen van werkgevers en draagt zo bij aan een blijvend positief effect op de veiligheid van werknemers. Het jaarverslag toont ook een toename van interventies gericht op het bevorderen van gezond en veilig werken, zowel direct als via andere kanalen. Deze inspanningen zijn gericht op het vergroten van de bewustwording en het naleven van veiligheidsvoorschriften in verschillende bedrijfssectoren. 

Werken met gevaarlijke stoffen: uitdagingen en aanpak 

Het rapport werpt ook licht op de uitdagingen van het werken met gevaarlijke stoffen in Nederlandse bedrijven. Hoewel grote chemiebedrijven bekend zijn met de risico’s, hebben ook kleinere bedrijven, zoals waterleidingbedrijven en papierfabrieken, te maken met deze problematiek. Het identificeren en beheersen van deze risico’s blijft een prioriteit om ernstige ongevallen te voorkomen.Het verslag meldt een lage aanmeldingsgraad voor de herziene ARIE-regeling, wat aantoont dat veel bedrijven aarzelen zich te melden vanwege een gebrek aan begrip of angst voor inspecties. Om dit aan te pakken, organiseert de Arbeidsinspectie informatiebijeenkomsten die een grote opkomst hebben en zorgen voor meer bewustzijn en begrip onder bedrijven en adviseurs. 

Inspecties  

Ruim 60 inspecteurs zijn specifiek belast met de controle van onder andere ARIE-bedrijven in Nederland, met het oog op het waarborgen van naleving van veiligheidsvoorschriften. Deze bedrijven krijgen eens in de drie jaar een inspecteur over de vloer, zoals bijvoorbeeld arbeidsinspecteur Herman die recent een bezoek bracht aan een bedrijf dat gedemineraliseerd water produceert voor industriële toepassingen. 

Het volledige jaarverslag biedt een diepgaand inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van arbeidsveiligheid en zal naar verwachting bijdragen aan verdere verbeteringen in het beschermen van werknemers tegen ongevallen en gezondheidsrisico’s op de werkplek. 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.