Jaarverslag 2018 Inspectie SZW gevaarlijke stoffen: bij meer dan 80% van de bedrijven is 1 of meerdere overtredingen geconstateerd

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

gevaarlijke-stoffen-voor-jaarverslag

In 2018 werd een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop 80 complexe bedrijven werken met CMR-stoffen

In 2018 werd een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop 80 complexe bedrijven werken met CMR-stoffen. Het gaat daarbij om stoffen die kanker kunnen veroorzaken (carcinogeen), onze genen kunnen beschadigen (mutagene stoffen) en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch). Uit een eerste scan van de nulmeting blijkt dat vrijwel alle bezochte bedrijven weliswaar maatregelen hebben genomen, maar dat er nog veel winst te boeken valt in de beheersing van risico’s.

In de meeste geïnspecteerde bedrijven is een vervolgtraject aan de orde. In meer dan 80% van de bedrijven is namelijk 1 of meerdere overtredingen geconstateerd die opvolging verdienen. In 2019 wordt opnieuw een meting uitgevoerd (pag. 55). 

Zie jaarverslag Inspectie SZW 2018. (PDF, 3,8 MB)

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.