gevaarlijke-stoffen-voor-jaarverslag

Jaarverslag 2018 Inspectie SZW gevaarlijke stoffen: bij meer dan 80% van de bedrijven is 1 of meerdere overtredingen geconstateerd

In 2018 werd een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop 80 complexe bedrijven werken met CMR-stoffen

In 2018 werd een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop 80 complexe bedrijven werken met CMR-stoffen. Het gaat daarbij om stoffen die kanker kunnen veroorzaken (carcinogeen), onze genen kunnen beschadigen (mutagene stoffen) en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch). Uit een eerste scan van de nulmeting blijkt dat vrijwel alle bezochte bedrijven weliswaar maatregelen hebben genomen, maar dat er nog veel winst te boeken valt in de beheersing van risico’s.

In de meeste geïnspecteerde bedrijven is een vervolgtraject aan de orde. In meer dan 80% van de bedrijven is namelijk 1 of meerdere overtredingen geconstateerd die opvolging verdienen. In 2019 wordt opnieuw een meting uitgevoerd (pag. 55). 

Zie jaarverslag Inspectie SZW 2018. (PDF, 3,8 MB)

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.