jaarplan

Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022

Grensoverschrijdende samenwerking, meer regionale samenwerking en het nog inzichtelijker maken van het effect van het inspectiewerk.

Grensoverschrijdende samenwerking, meer regionale samenwerking en het nog inzichtelijker maken van het effect van het inspectiewerk. Dat zijn drie belangrijke ontwikkelingen in 2022 voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het is te lezen in het Jaarplan 2022.

Vanaf 2018 zijn extra middelen vrijgemaakt om de gehele handhavingsketen te versterken. Onder de noemer Inspectie Control Framework loopt dit op naar 50,5 miljoen EURO structureel extra in 2022. Dit wordt ingezet voor:

  • Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;
  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
  • Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
  • Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
  • Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
  • Versterken van de informatiepositie van de Inspectie.

Lees het volledige Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022.

Bekijk ook de doelen van de inspectie voor 2022

Download het jaarplan

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.