Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

jaarplan

Grensoverschrijdende samenwerking, meer regionale samenwerking en het nog inzichtelijker maken van het effect van het inspectiewerk.

Grensoverschrijdende samenwerking, meer regionale samenwerking en het nog inzichtelijker maken van het effect van het inspectiewerk. Dat zijn drie belangrijke ontwikkelingen in 2022 voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het is te lezen in het Jaarplan 2022.

Vanaf 2018 zijn extra middelen vrijgemaakt om de gehele handhavingsketen te versterken. Onder de noemer Inspectie Control Framework loopt dit op naar 50,5 miljoen EURO structureel extra in 2022. Dit wordt ingezet voor:

  • Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;
  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
  • Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
  • Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
  • Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
  • Versterken van de informatiepositie van de Inspectie.

Lees het volledige Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022.

Bekijk ook de doelen van de inspectie voor 2022

Download het jaarplan

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.