Jaarplan Inspectie SZW 2017

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Het jaarplan Inspectie SZW 2017 is beschikbaar. De komende tijd zullen wij er zaken uitlichten. In het voorwoord wordt door Marc Kuipers ,Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheidvolgende, de volgende opmerking gemaakt. ‘De andere belangrijke factor is de aandacht voor het menselijk handelen. Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers dan loopt de werkvloer onnodig risico. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden.’

Dit betekent dat naast het tonen van certificeringen nu nog meer de focus wordt gelegd op wat voor praktische maatregelen er ter bescherming van de werkvloer zijn genomen. 

Download het Jaarplan Inspectie SZW 2017

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.