Inspectie SZW heeft voldoende capaciteit

Inspectie SZW heeft in principe voldoende capaciteit om haar taken uit te voeren, blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Er is wel sprake van druk op het werkterrein van de inspectie.

Die druk wordt veroorzaakt door de groeiende hoeveelheid organisaties in Nederland en het toenemende aantal zaken dat wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Het rapport moet meer inzicht geven in de hoeveelheid capaciteit die Inspectie SZW in de toekomst nodig zal hebben, ook met het oog op de wijzigingen in de Arbowet, die hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2017 ingaat.

Eerder al eiste CNV inzage in de capaciteit van Inspectie SZW; de vakbond wilde weten hoeveel manuren de inspectie inplande voor het handhaven van deze nieuwe wetten en regels. De vakbond stelt dat er onvoldoende inspecteurs zijn om te kunnen handhaven. Uit het rapport ‘Werken met effect’ blijkt dat het ministerie van SZW de verwachtingen over Inspectie SZW duidelijker moet vaststellen.  Aan de hand daarvan kan men iets zeggen over de inzet en grootte van de dienst.

Lees het rapport

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.