Logo_Inspectie_SZW

Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Daarbij kijkt de Inspectie niet alleen naar de verplichtingen die in de Arbowet staan.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.