Inspectie SZW stuurt brief over aanleveren gevaarlijke stoffen op componentniveau

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

1200px-Logo_rijksoverheid_met_beeldmerk

Deel op social media:

Inspectie SZW heeft 1000 brieven over het aanleveren van het gevaarlijke stoffenoverzicht verstuurd.

Inspectie SZW heeft 1000 brieven over het aanleveren van het gevaarlijke stoffenoverzicht verstuurd.

U heeft dan een brief ontvangen met het verzoek informatie door te geven over de gevaarlijke stoffen waarmee uw bedrijf werkt. Hierin vraagt de Inspectie SZW aan bedrijven om hun inventarisatie met gevaarlijke stoffen met de Inspectie SZW te delen. Deze inventarisatie maakt deel uit van de wettelijke verplichtingen voor het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen. Deze stoffeninventarisatie is een onderdeel van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Het doel is duidelijk: SZW controleert of bedrijven hun verplichte stoffeninventarisatie op orde hebben. En ze krijgen zo inzicht of en in welke mate er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Als u met gevaarlijke stoffen werkt, zal u deze inventarisatie vast al hebben. Het is stap één van een RI&E en nog belangrijker: u kunt uw medewerkers alleen beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen als u weet welke risico’s u in huis hebt. Mate van blootstelling wordt ook op componentenniveau berekent. Dus de vraag van de inspectie is logisch om dat al bij de inventarisatie inzichtelijk te hebben.  

Toch is het overzicht dat SZW vraagt een administratieve uitdaging. U moet immers ook alle stoffen in de producten op basis van hun componenten (CAS-nummers) doorgeven. Verschillende sectoren noemen dit een te grote administratieve belasting. Zij hebben VNO-NCW/MKB-Nederland ingeschakeld om in overleg te gaan met Inspectie SZW.

Lees meer

PS: heeft u dit niet op orde of is de informatie verouderd bel met 070 3780162.

Nog een kleine voetnoot voor alle klanten van Toxic: u kunt uw productregister downloaden via rapportages naar Excel, de aanwezige hoeveelheden toevoegen en dit insturen naar Inspectie SZW. Zo geeft u aan dat de registratie op componentniveau goed geregeld is.

 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.