Brzo_klein

Inspectie-intensiteit bij Brzo-bedrijven maakt toezichthouders kwetsbaar

Brzo- of Seveso-bedrijven gelden als risicovol. Het zijn de bedrijven met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun bedrijfsvoering. Nederland kent er circa 400. Deze categorie bedrijven heeft een flinke set verplichtingen voor de vormgeving van hun veiligheidsbeleid. Veiligheidsstudies, risicomatrices, stoffenlijsten, noodplannen en brandweerplannen. En alles beheersbaar gemaakt middels een Veiligheidsbeheersysteem (VBS).

Toezicht door de overheid wordt risicogericht vormgegeven. Wie de risico’s goed beheerst, krijgt de toezichthouder minder vaak (of minder intensief) over de vloer. Goede vormgeving en uitvoering van een VBS moeten lonen. Ondanks investeringen in goed systeemmanagement komt een bedrijf vaak toch bedrogen uit: de inspectielast blijft hoog, de toezichthouder beschouwt tot in detail de staat van technische installaties en laat weinig ruimte voor bedrijfseigen keuzes.

Lees meer

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.