inspectiejas-met-anderen-1

Inspectie gespecialiseerd SZW team gevaarlijke stoffen heeft effect

In 2019 is een gespecialiseerd team gevaarlijke stoffen geformeerd. Uit controle blijkt dat veel werkgevers nog onvoldoende aandacht hebben voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen.  Inspecteren van het nieuwe team werkt: bij een tweede controle blijken ruwweg tweemaal zoveel werkgevers de regels na te leven.  Ook is het gemiddelde aantal gevaarlijke stoffen waarmee de bedrijven werken, afgenomen van 29 naar 21. In 2019 heeft de Inspectie haar bijdrage aan de gezamenlijke controles en toezicht op grote chemische bedrijven (Brzo) geïntensiveerd; de deelname is gestegen van 60% in 2018 naar 70%.

Bekijk het SZW jaarverslag 2019.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.