Inspecteurs SZW Hans Bastiaans en Winni de Groot over hun gezamenlijke inspectietraject bij Allnex.

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

over-inspectie-szw (1)

Een bedrijf is wettelijk verplicht om kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen te vervangen voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

Een bedrijf is wettelijk verplicht om kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen te vervangen voor zover dit technisch uitvoerbaar is. De praktijk blijkt weerbarstig. Allnex Netherlands BV, een van de ruim vierhonderd Brzo-bedrijven in Nederland, voerde een plan uit om, met name door persoonlijke beschermingsmiddelen, de risico’s te beheersen. Maar er waren maatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie noodzakelijk. Inspecteurs Hans Bastiaans en Winni de Groot over hun gezamenlijke inspectietraject bij Allnex.

‘Carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR-) stoffen zijn een sluipend gevaar, want de effecten van blootstelling aan deze stoffen treden vaak pas veel later op’, vertelt Winni de Groot, Arbo-inspecteur voor het programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen. Haar aandachtsgebied bij inspecties is dan ook de langetermijneffecten van CMR-stoffen. Bij de inspecties van de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) werkt ze samen met Hans Bastiaans, inspecteur Major Hazard Control (MHC) met als aandachtsgebied acute gevaren zoals explosiegevaar.

lees de hele case.

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.