Informatieblad: Wetgevingskader inzake gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

79849-0

Deel op social media:

Dit informatieblad geeft een overzicht van het wettelijke kader inzake gevaarlijke stoffen op werkplekken binnen de Europese Unie. De nadruk ligt op drie Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk, de richtlijn chemische agentia en de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen. Er worden zeven stappen voor risicopreventie geschetst en een reeks gratis interactieve e-tools ten behoeve van risicobeoordeling beschikbaar gesteld, zoals OiRA. 

Ook wordt een toelichting gegeven op het STOP-beginsel, de hiërarchie van preventieve, eliminerende en beschermende maatregelen.

Lees meer

PS: Bij elk van de zeven stappen ondersteunt Toxic® u als uw partner met diverse tools, opleidingen en adviseursdiensten. Bijvoorbeeld Toxic® Safety Solution zorgt dat u bij stap 1 en 2 de basis op orde krijgt en nog belangrijker de basis op orde houdt. We houden het namelijk voor u bij. 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.