79849-0

Informatieblad: Wetgevingskader inzake gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats

Dit informatieblad geeft een overzicht van het wettelijke kader inzake gevaarlijke stoffen op werkplekken binnen de Europese Unie. De nadruk ligt op drie Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk, de richtlijn chemische agentia en de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen. Er worden zeven stappen voor risicopreventie geschetst en een reeks gratis interactieve e-tools ten behoeve van risicobeoordeling beschikbaar gesteld, zoals OiRA. 

Ook wordt een toelichting gegeven op het STOP-beginsel, de hiërarchie van preventieve, eliminerende en beschermende maatregelen.

Lees meer

PS: Bij elk van de zeven stappen ondersteunt Toxic® u als uw partner met diverse tools, opleidingen en adviseursdiensten. Bijvoorbeeld Toxic® Safety Solution zorgt dat u bij stap 1 en 2 de basis op orde krijgt en nog belangrijker de basis op orde houdt. We houden het namelijk voor u bij. 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.