791722081_1280x720

Informatieblad energietransitie: nu met preventieve maatregelen

De energietransitie heeft een grote impact op de fysieke leefomgeving in Nederland. Maar wat zijn de risico’s hiervan, en hoe kunnen we die voorkomen of verkleinen? In dit Informatieblad wordt de werking van een aantal energiebronnen en -dragers toegelicht en een overzicht gegeven van de mogelijke veiligheidsrisico’s die hieruit voortkomen. Het informatieblad is geactualiseerd en bevat nu ook maatregelen om de risico’s te beheersen.

Preventieve maatregelen

Risico’s kunnen voorkomen of verkleind worden door preventieve maatregelen te nemen. Naast meer algemene maatregelen zoals een goed ontwerp van de installatie en goed opgeleid personeel zijn er per energiebron of -drager specifiekere maatregelen mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • voor leidingen heeft het voorkomen van graafschade prioriteit;
  • een veel voorkomende maatregel bij activiteiten met gevaarlijke stoffen is afstand houden;
  • windturbines kunnen stil gezet worden onder bepaalde weersomstandigheden of kunnen sterker worden uitgevoerd dan nodig is voor de locatie waar ze komen te staan;
  • bij biovergassing en bioverbranding is het reinigen van de rookgassen noodzakelijk.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.