Informatie over een gevaarlijke stof tenminste 10 jaar bewaren

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar: u moet alle informatie over een gevaarlijke stof tenminste 10 jaar bewaren, ook al werkt u er al lang niet meer mee. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is de bewaartermijn zelfs 40 jaar!

Die verplichting van 10 jaar staat in artikel 36 van REACH: voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, is dat met name informatie die betrekking heeft op risico’s en beheersmaatregelen. Die informatie is te vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Bij de inventarisatie gevaarlijke stoffen bent u verplicht voor de kankerverwekkende en mutagene stoffen extra gegevens vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig om in de toekomst te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk en ziekte van de werknemer. Er zijn dus extra registratieverplichtingen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.10c) is de bewaartermijn van deze verplichtingen vermeld: de resultaten van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden in passende vorm geregistreerd en voor iedere werknemer tot ten minste 40 jaar na beëindiging van diens blootstelling aan gevaarlijke stoffen bewaard, evenals de lijst van werknemers en het register blootgestelde werknemers.

Wanneer dit niet goed geregeld is dan kan het waardeverminderd zijn bij een bedrijfsoverdracht of staat u juridisch zwak bij toekomstige claims. Daarnaast controleert de arbeidsinspectie hier op. Echter het belangrijkste is dat ook u de beste arbeidsomstandigheden wilt voor uw medewerker (in deze krappe arbeidsmarkt).

Zorg dat je de nodige maatregelen treft om hieraan te voldoen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een registratiesysteem als Toxic Productregistratie. U wilt niet veel extra administratie doen dus we houden de verandering qua stoffen in uw producten en de Europese en landen wetgeving voor u bij. U heeft er qua bijhouden weinig omkijken naar.

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.