Implementeer nu de nieuwe ARIE-verplichtingen

Sinds 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) van kracht. De nieuwe ARIE-regeling is gericht op bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Door de aanpassing zijn ca. 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen. Deze nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de ARIE-verplichtingen te voldoen.

Valt u onder de ARIE-regeling? Benut deze zomer om de nieuwe verplichtingen te implementeren!

Welke bedrijven vallen onder de ARIE-regeling?

Het is aan de bedrijven zelf om vast te stellen of ze onder de ARIE-regeling vallen. Dit hangt af van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn. Als een bedrijf werkt met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, dan valt het bedrijf onder de ARIE-regeling .

Als je meer wilt weten over of deze ARIE regeling voor jouw bedrijf van toepassing is, kun je contact opnemen met Toxic: 070-3780162 of toxic@sdu.nl

Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven onder de ARIE-regeling?

De nieuwe ARIE-regeling heeft zeker gevolgen voor de administratieve lasten van de bedrijven die onder de regeling vallen. Voor bedrijven die voor het eerst ARIE-plichtig zijn – naar schatting circa 200 – zij de gevolgen het grootst, maar voor alle 800 bedrijven en inrichtingen die ARIE-plichtig zijn geldt dat zij zich de nieuwe verplichtingen eigen moeten maken. Zo moeten zij onder andere:

  • Een aanvullende RI&E uitvoeren voor de beheersing van risico’s van zware ongevallen;
  • Een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opstellen, implementeren, onderhouden en naleven;
  • Een intern noodplan opstellen;
  • Een eenmalige melding doen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Omdat de impact erg groot is voor bedrijven die door de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig zijn geworden, geldt het jaar 2023 als overgangstermijn. Dit jaar moet het bedrijf de verplichtingen uit de ARIE-regeling implementeren.
Op 1 januari 2024 komt de overgangstermijn ten einde. Vanaf dat moment moeten alle ARIE-plichtige bedrijven aan alle verplichtingen uit de ARIE-regeling voldoen.
Als een bedrijf in 2022 al ARIE-plichtig was, moet het bedrijf ook vanaf 1 januari 2023 aan de herziene ARIE-regeling voldoen, met uitzondering van het opstellen van scenario’s en noodplan.


-> Lees meer in het uitgebreide artikel over de ARIE (8 pagina’s)

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

15-5-2023

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.