Impact van zeer zorgwekkende stoffen in het milieu

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

download (31)

Deel op social media:

De watersector wordt meer en meer geconfronteerd met zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en nieuwe emissieroutes hiervan. ZZS zijn gevaarlijk voor mens en milieu, bijvoorbeeld omdat ze (mogelijk) kankerverwekkend zijn (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch klasse 1A/1B), de voortplanting belemmeren (hormoonverstorende stoffen) of zich in de voedselketen ophopen (zeer persistent en zeer bioaccumulatief, persistent, bioaccumulatief en toxisch). Daarmee voldoen ZZS aan de criteria uit artikel 57 van REACH. Stoffen waarmee de watersector bijvoorbeeld heeft te maken zijn PFAS, drugsafval en medicijnresten. Deze ontwikkeling vraagt om gedegen kennis en informatie over het vóórkomen en het gedrag van stoffen, emissieroutes, impact op de bronnen en verwijderbaarheid gedurende de productie van drinkwater. Dit project draagt aan deze kennisontwikkeling bij

Lees meer over dit project

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.