Circa 200 extra bedrijven vallen onder de nieuwe ARIE-regeling

Opslag chemische stoffen

Per 1 januari 2023 is definitief de herziene ARIE-regeling in werking getreden en ook bijlage I is definitief vastgesteld.
Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is.
Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben en in welke hoeveelheden. Deze gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.
De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen.

Waarom een herziene ARIE-regeling?


De Aanvullende Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.
Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. Hoewel de Omgevingswet is uitgesteld, is de herziene ARIE-regeling in werking getreden op 1 januari 2023. Met de herziening wordt beoogd dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, met als doel een beter waarborg voor de veiligheid van de werknemers van de betreffende bedrijven.


Lees het hele herziene artikel. Alle laatste wijzigingen en de definitieve bijlage zijn hierin verwerkt.

5-1-2023

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.