mec-logo-gezondheidsraad

Het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor 2023

Welke nieuwe gezondheidskundige advieswaarden zijn er in 2023 te verwachten?

Het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor 2023 is bekend. Een van de taken van de Gezondheidsraad is bij te dragen aan gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers. Daar hoort ook het adviseren over bescherming tegen schadelijke stoffen op de werkplek bij. De gezondheidskundige advieswaarden voor stoffen die de raad afgeeft, gebruikt de minister van SZW als basis voor het vaststellen van een wettelijke grenswaarde op de werkplek.

Daarom is het van belang om te weten aan welke adviesonderwerpen volgens plan in 2023 gewerkt gaat worden.

Volgens plan zal de raad in 2023 werken aan een gezondheidskundige advieswaarde over respirabele kristallijne silica, koolmonoxide, (hard)houtstof, minerale oliën, rubberstof en rubberdamp en inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof.

En de subcommissies voor classificatie van kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stoffen, werken aan advisering over pyridine en styreen (kankerverwekkendheid en mutageniteit) en over molybdeen en molybdeenverbindingen, p-nonylfenol en tricresylfosfaat.

Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden
  • Risicokader beroepsgerelateerde asbestslachtoffers Adviseren over vaccinaties van werknemers
  • Adviseren over gezondheidskundige advieswaarden voor stoffen op de werkplek
  • Adviseren over classificatie van stoffen als kankerverwekkend en mutageen of reproductietoxisch
  • Internationale afstemming en samenwerking in de stofadvisering
  • Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en arbeidsomstandigheden


Bekijk het totale werkprogramma van de gezondheidsraad voor 2023.

05-10-2022

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.