download

Het verschil: ISO-normen en NEN-normen

Normen zorgen dat een bepaalde basiskwaliteit van een methode of materiaal gegarandeerd is. Daarom werken organisaties graag volgens een norm, want dan weten ze zeker dat ze die kwaliteit bieden. In Nederland wordt vaak gewerkt volgens de NEN-norm, maar ook ISO is hier een bekende naam. NEN staat voor NEderlandse Norm, EN voor Europese Norm, ISO verwijst naar de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

NEN beheert en publiceert voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN-EN, Eurocodes) of op wereldschaal geldig zijn (ISO).

Op internationaal niveau werkt de organisatie veel samen met de IEC; de International Electrotechnical Commission. In Nederland geldt het nationale orgaan dat de ISO standaarden beheert in de vorm van NEN; het Nederlandse Normalisatie Instituut. ISO maakt documenten met vereiste normen, specificaties, richtlijnen of kenmerken. Deze kunnen door bedrijven consistent worden gebruikt en zorgen ervoor dat materialen, producten, processen en services geschikt zijn voor hun doel. Daarnaast zorgt het ervoor dat deze vereisten in alle aangesloten landen overeenkomen, zodat er sprake is van standaardisering.

Met een ISO certificering maken bedrijven het aantoonbaar dat hun producten, dienstverlening of systemen aan de afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunen de ISO normen innovatie en bevordert het de wereldwijde kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

Er zijn voor veel onderwerpen normen beschikbaar. Voorbeelden zijn normen over gebruiksvoorwerpen, over de bescherming van persoonsgegevens, keuringsmethoden, papierformaten, brandwerendheid van bouwmaterialen en de nummering van weken. Bekende normen zijn ISO 9000 (voor kwaliteitssystemen) en NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties).

NEN geeft ook informatie, cursussen en advies over normalisatie, normen en het gebruik van normen in de praktijk.

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.