Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft 14 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

luchtvervuiling

Deel op social media:

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft 14 stoffen toegevoegd

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft 14 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen  ).

Deze stoffen zijn toegevoegd omdat ze volgens de laatste aanpassing van Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging   verordening als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn aangemerk.

Zie de toevoegingen

PS: voor klanten; deze toevoegingen zijn al verwerkt in Toxic (Safety Solution).

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.