ministerie-logo

Het mkb vindt het moeilijk om de complexe Arbowetgeving over werken met gevaarlijke stoffen te implementeren.

Het mkb vindt het moeilijk om de complexe Arbowetgeving over werken met gevaarlijke stoffen te implementeren volgens Elvera Breedland Specialist arbeidshygiëne en chemische veiligheid.

Daarom zijn er de afgelopen jaren verschillende werkgroepen vanuit Inspectie SZW aan de slag gegaan om deze wetgeving toegankelijker en eenvoudiger uitvoerbaar te maken en worden er diverse instrumenten ontwikkeld. 

Lees de blog 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.