Het Lexces, netwerkorganisatie voor kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s voor werkenden is gestart.

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

27 juni 2022 is het Lexces officieel gestart. Dit werd in het bijzijn van Karien van Gennip, minister van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, feestelijk gevierd met een openingsevent bij Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Ook werd daar bekend gemaakt dat Dick Heederik de nieuwe voorzitter wordt van ons bestuur. 

Het Lexces is een samenwerking tussen het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) Utrecht, Polikliniek Mens en Arbeid, Amsterdam UMC, locatie AMC (PMA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), beide Amsterdam UMC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

In deze netwerkorganisatie werken verschillende partijen samen om kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s voor werkenden te verzamelen, verder te ontwikkelen en de verspreiding ervan actief te bevorderen. Daarmee draagt men actief bij aan de preventie en beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten. De komende maanden gaan men aan de slag met onder andere met voorbereidingen voor de regeling TSB, die 1 januari 2023 ingaat.

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.